Quy trình, Thời hạn Đăng ký Kiểu dáng

Thứ tư - 08/06/2016 23:07
Quy trinh Kieu dang Cong nghiep
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau:

a) Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký KDCN được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký CDĐL là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ KDCN.

c) Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký KDCN đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Bằng độc quyền KDCN cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn thẩm định nội dung đơn KDCN là 7 tháng kể từ ngày công bố đơn

Tác giả bài viết: DATA.MARK VIỆT NAM

 Từ khóa: ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CẦN THƠ, TƯ VẤN NHÃN HIỆU CẦN THƠ, TƯ VẤN KIỂU DÁNG CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO AN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN AN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ LOGO ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ LOGO CÀ MAU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÀ MAU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CÀ MAU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ LOGO SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ LOGO BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ LOGO BẾN TRE, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẾN TRE, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẾN TRE, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ LOGO VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ LOGO LONG AN, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LONG AN, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN LONG AN, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ LOGO TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG AN GIANG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÀ MAU, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG LONG AN, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG BẾN TRE, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG ĐỒNG THÁP