Khái niệm, Giải thích Kiểu dáng

Thứ tư - 08/06/2016 23:08
Khái niệm, Giải thích Kiểu dáng
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

1. Khái niệm

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

2. Điều kiện bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.

Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

3. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng, Ví dụ:

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật.

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.

- Hình dáng bên ngoài chỉ có giá trị thẩm mỹ (không dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp).

- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

- Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Tác giả bài viết: DATA.MARK VIỆT NAM

 Từ khóa: ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CẦN THƠ, TƯ VẤN NHÃN HIỆU CẦN THƠ, TƯ VẤN KIỂU DÁNG CẦN THƠ, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN KIÊN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO AN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU AN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN AN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ LOGO ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN ĐỒNG THÁP, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ LOGO CÀ MAU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÀ MAU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CÀ MAU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN CÀ MAU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ LOGO SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÓC TRĂNG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ LOGO BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẠC LIÊU, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ LOGO BẾN TRE, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẾN TRE, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU BẾN TRE, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN BẾN TRE, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TIỀN GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ LOGO HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN HẬU GIANG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ LOGO VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN VĨNH LONG, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ LOGO LONG AN, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LONG AN, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU LONG AN, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN LONG AN, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ LOGO TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TRÀ VINH, ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TRÀ VINH, TƯ VẤN KIỂU DÁNG AN GIANG, TƯ VẤN KIỂU DÁNG BẠC LIÊU, TƯ VẤN KIỂU DÁNG SÓC TRĂNG, TƯ VẤN KIỂU DÁNG KIÊN GIANG, TƯ VẤN KIỂU DÁNG ĐỒNG THÁP, TƯ VẤN KIỂU DÁNG CÀ MAU, TƯ VẤN KIỂU DÁNG TIỀN GIANG, TƯ VẤN KIỂU DÁNG LONG AN, TƯ VẤN KIỂU DÁNG BẾN TRE, TƯ VẤN KIỂU DÁNG VĨNH LONG, TƯ VẤN KIỂU DÁNG TRÀ VINH, TƯ VẤN KIỂU DÁNG HẬU GIANG